Változó terek / Spaţii fluente

Sokrétűen szervezett államok világa / Diversitatea lumii statelor (II.)

  A birodalom – mindegy, hogy a a Habsburg Birodalomra vagy az Oszmán Birodalomra gondolunk – központi alapfogalomnak számított az univerzális, egyetemes uralkodás kora újkori, a későbbiekben teológiailag is megindokolt elképzelésrendszerében. Mindkét birodalom területi hatalmi terjeszkedés eredményeként született meg, amely folyamatos határváltozásokkal járt együtt.
  Ezeket a folyamatokat kartográfusok váltották képre. Egyes régiók és vidékek – távol a központi hatalomtól – meg tudtak őrizni bizonyos politikai és jogi önállóságot.
  A földrajzi tudás a  térképpel mint vezérmédiummal  sajátos  dinamikát fejleszt ki. A térbeliség alatt területiséget kezdenek el érteni. A területi birtokbavétel és a szimbolikus ábrázolás szorosan összekapcsolódnak egymással.
  A hatalmi terület megjelölésére a térképkészítők leegyszerűsített, olykor elképzelt tartományi címerekhez vagy egyéb hatalmi jelvényekhez nyúlnak vissza, amelyek szimbolikusan térbeli különbséget hoznak létre. A címerek megkülönböztetik egymástól a hatalmi térségeket, és területi hovatartozást határoznak meg. A térképek díszkereteiben hatalmi igényeket kombinálnak az ellenségről készült képekkel.
  A modernség előtti államrend világos hierarchiákat feltételez, amelyek a geográfiai ábrázolásokban láthatóvá is válnak. A térkép- és földgömbkészítő Vincenzo Coronelli ezt a rangsort programszerűen összefoglalja „Atlante Veneto” (1691/96) elnevezésű művének címében, amelyben a politikai rend csúcsán a birodalmakat képzeli el, melyek után a királyságok, a hatalmi területek egyéb formái és a tartományok következnek.
  Imperiul – atât Imperiul Habsburgic cât şi cel Otoman  – era o noţiune fundamentală a reprezentărilor epocii moderne timpurii cuprivire la dominaţia universală, în continuare întemeiată teologic. Ambele imperii au fost rezultatul expansiunii teritoriale, strâns legate de schimbări ale graniţelor.
  Cartografii au reprezentat aceste procese în imagini. Situate la periferia puterii centrale sau greu accesibile, unele regiuni şi teritorii au putut păstra o oarecare autonomie politică sau jurisdicţională.
  Datorită mediului „hartă“, cunoaşterea geografică a dobândit o dinamică proprie. Spaţialitatea era înţeleasă ca teritorialitate. Stăpânirea unui teritoriu şi desemnarea sa simbolică sunt străns legate una de alta. Pentru marcarea stăpânirii, cartografii recurg la steme haeraldice sau alte insemne ale suzeranităţii, simplificate sau chiar imaginate, care produceau simbolic diferenţa spaţială. Stemele deosebesc stăpânirile unele de altele şi definesc aparteneţa teritorială. Pretenţiile de stăpânire sunt combinate în cartuşe cu imagini ale duşmanului.
  Ordinea de stat premodernă implică ierarhii clare, care devin vizibile în reprezentarea carto-grafică. Cartograful şi producătorul de globuri Vincenzo Coronelli surprinde această ierarhie în mod programmatic în titlulatlasului său („Atlante Veneto“, 1691/96), descriind imperiile ca vârf al ordinii, urmate fiind în rang de regate şi alte forme de stăpânire teritorială sau provincii.

A Duna menti térség és Délkelet-Európa
Spaţiul dunărean şi Europa de sud-est 
Justus I. Danckerts - Dancker Danckerts, [1688]
rézmetszet / gravură în cupru
Dr. Ovidiu Şandor magángyűjteménye, Temesvár
colecţia privată dr. Ovidiu Şandor, Timişoara  
Végvárak a Magyar Királyságban
Cetăţi de graniţă în Regatul Ungariei 
Martin Stier - Moritz Lang, 1664
rézmetszet / gravură în cupru
Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe
Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe  
A Magyar Királyság a környező országokkal
Regatul Ungariei şi ţările sale vecine 
Vincenzo Maria Coronelli - Jean Baptiste Nolin, 1688
rézmetszet / gravură în cupru
Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe
Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe 
Új határokat ábrázoló térképek
Planuri pentru noi graniţe 
[Giovanni Morando Visconti,1689/90]
tollrajz / desen cu peniţa
Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe
Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe 
A Magyar Királyság és a szomszédos területek
Regatul Ungariei şi regiunile sale învecinate 
Guillaume Delisle - Matthäus Seutter - Jeremias Wolff, [1703 után] / [după 1703]
rézmetszet / gravură în cupru
Badeni Tartományi Könyvtár, Karlsruhe
Biblioteca Landului Baden, Karlsruhe 
A Magyar Királyság és szomszédai
Regatul Ungariei şi vecinii săi 
Nicolas Sanson - Guillaume Sanson - John Bowles, [1703 ztán] / [după 1738]
rézmetszet / gravură în cupru
Dr. Ovidiu Şandor magángyűjteménye, Temesvár
colecţia privată dr. Ovidiu Şandor, Timişoara  
Birodalmak és határaik
Imperiile şi graniţele lor 
Nicolas de Fer - Herman van Loon - Jacques-François Benard, 1737
rézmetszet / gravură în cupru
Dr. Ovidiu Şandor magángyűjteménye, Temesvár
colecţia privată dr. Ovidiu Şandor, Timişoara 
A Magyar Királyság általános térképe
Harta generală a RegatuluiUngariei 
Johann Baptist Homann - Johann Christoph Müller, [1720 körül] / [ca 1720]
rézmetszet /gravură în cupru
Dunai Sváb Történelem és Országismeret Intézet, Tübingen
Institutul de Istorieşi Studii Regionale a Şvabilor Dunăreni, Tübingen 
Magyarország és az európai Észak-Törökország
Ungaria şi partea nordică a Turciei Europene 
Philip Lea - Palmer Richard, [1686]
rézmetszet / garvură în cupru
Dr. Ovidiu Şandor magángyűjteménye, Temesvár
colecţia privată dr. Ovidiu Şandor, Timişoara
A keleti hadszíntér
Teatrul de război oriental 
François Joseph Maire - [Hieronymus Benedicti], 1788
rézmetszet / garvură în cupru
Dunai Sváb Történelem és Országismeret Intézet, Tübingen
Institutul de Istorie şi Studii Regionale a Şvabilor Dunăreni, Tübinge
A török birodalmi terület Európában
Spaţiul de dominaţie al Turciei în Europa 
William Faden, 1795
rézmetszet / gravură în cupru
Dr. Ovidiu Şandor magángyűjteménye, Temesvár
colecţia privată dr. Ovidiu Şandor, Timişoara

2019-04-23

Related Objects ...

A Duna menti térség és Délkelet-Európa / Spaţiul dunărean şi Europa de sud-est
(Dr. Ovidiu Şandor magángyűjteménye, Temesvár / colecţia privată dr. Ovidiu Şandor, Timişoara)

Justus I. Danckerts - Dancker Danckerts, [1688]rézmetszet / gravură în cupruDr. Ovidiu Şandor magángyűjteménye, Temesvár

Új határokat ábrázoló térképek / Planuri pentru noi graniţe
(Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe / Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe)

[Giovanni Morando Visconti,1689/90]tollrajz / desen cu peniţaTartományi Központi Levéltár, KarlsruheArhiva de Stat a ...

A Magyar Királyság és a szomszédos területek / Regatul Ungariei şi regiunile sale învecinate
(Badeni Tartományi Könyvtár, Karlsruhe / Biblioteca Landului Baden, Karlsruhe)

Guillaume Delisle - Matthäus Seutter - Jeremias Wolff, [1703 után] / [după 1703]rézmetszet / gravură încupruBadeni ...

A Magyar Királyság és szomszédai / Regatul Ungariei şi vecinii săi
(Dr. Ovidiu Şandor magángyűjteménye, Temesvár / colecţia privată dr. Ovidiu Şandor, Timişoara)

Nicolas Sanson - Guillaume Sanson - John Bowles, [1703 ztán] / [după 1738]rézmetszet / gravură în cupruDr. Ovidiu Şandor ...

Birodalmak és határaik / Imperiile şi graniţele lor
(Dr. Ovidiu Şandor magángyűjteménye, Temesvár / colecţia privată dr. Ovidiu Şandor, Timişoara)

Nicolas de Fer - Herman van Loon - Jacques-François Benard, 1737rézmetszet / gravură în cupruDr. Ovidiu Şandor ...