Mit vásárolt Jucika? – Nők a szocialista reklámban

A hirdetések szerepe az Új gazdasági mechanizmus idején

1968-ban lépett életbe a Kádár-korszak reformkísérleteként az új gazdasági mechanizmus. Ennek alapvető célja a vállalati önállóság megteremtése volt. Mindez nem a gazdaságpolitika központi céljainak felülvizsgálatát jelentette. A pártvezetés továbbra is kimondta: az út helyes, csak a célok megvalósítására szolgáló eszközökön és módszereken ‒ a mechanizmuson ‒ kell javítani.


Mivel a tervteljesítés helyett a fogyasztók igényeinek kielégítése került a vállalati érdekeltség fókuszába, értelemszerűen nőtt a reklám szerepe, bővült alkalmazási területe. Ezzel összefüggésben megindult egy újfajta fogyasztói magatartás kialakítása. A reklámkiadások növekedésében nem csak az játszott szerepet, hogy felismerték a reklám szükségességét, hanem az is, hogy maga a reklámozás divat lett.
1968 előtt a vállalatok reklámra fordítható összegeit is központi tervelőírásokkal hagyták jóvá, a gazdasági reformot követően e téren is bővült a vállaltok döntési szabadsága. Hatáskörükbe került a reklámtevékenység.


A piacgazdaság lassú fejlődésével a hazai reklámszakma is fejlődésnek indult, még ha ez nem jelentett is töretlenül ívelő folyamatot, és sokkal inkább a válsághullámoktól függött. Azokban az időszakokban, amikor forráshiány lépett fel, a vállalatok természetesen legelőször a reklámköltségeket próbálták lefaragni.

Mi jellemezte e korszak reklámjait és rekláméletét?

A szocializmus reklámjainak legfontosabb célja nem a profitszerzés, hanem sokkal inkább a fogyasztás tervszerű befolyásolása, a gazdasági egyensúly megteremtése volt.

Elsősorban nem azt kellett reklámozni, amit a fogyasztók vettek volna, hanem azt, amit az állam el akart adni. Mindennek „az igazmondás a reklámban” elvére kellett épülnie: a hirdetéseknek józanul informatívnak és bizalmat keltőnek kellett lenniük.
Az 1970-es évek új, később tipikussá váló reklámterméke az ún. márkareklám és az ehhez kapcsolódó kampány. Ennek legismertebb példái a Fabulon márkát népszerűsítő reklámok.

 

2020-05-15

Related Objects ...

Mini univerzális zománc reklámplakát
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Reklámplakát a következő fekete színű felirattal: "Mini univerzális zománc". Alatta feltüntetett szöveg: "festett tárgyak, (kerékpárok, háztartási gépek, színes bútorok) ...

Ofotért plakát
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

"A napszemüveg öltöztet" fekete színű felirattal ellátott Ofotért reklám. Sárga színű háttér előtt egy ruha nélkül napozó nő napszemüvegben, Ofotért felirattal. Az ...