Mit vásárolt Jucika? – Nők a szocialista reklámban

A fogyasztói magatartás átalakulása

Míg az ötvenes-hatvanas években „felülről irányított” tömegfogyasztás volt a jellemző, addig a hetvenes-nyolcvanas években a társadalmi helyzet fokozatos változása és az árukínálat bővülése az életmód, az életstílus differenciálódását idézte elő. A fogyasztás hagyományos funkciója megváltozott, megnövekedett a „luxusjavak”  ̶  a márkák  ̶  jelentősége a mindennapi életben.


A hatvanas évektől a feminizmus fejlődése, a hagyományos női szerepek változása, a tanult nők számarányának növekedése, a független női karrierépítés jelensége és a korszak szexuális forradalma is jelentős hatást gyakorolt a fogyasztói magatartás változására és annak vizsgálatára – szociológusok bizonyították, hogy a legtöbb vásárlási döntést a nők hozzák.


Megfigyelhető volt továbbá, hogy az átlagos fogyasztó már nem passzív, könnyen manipulálható, hanem aktív, kritikus, öntudatos és kreatív egyén. 
A nyolcvanas évekre kialakult egy új fogyasztói társadalom, ebből következően jelentősen megváltozott a hazai reklámélet minősége is. Új reklámmédiumok jelentek meg, illetve váltak mindennapossá  ̶  és egyre differenciáltabbá vált a nők szerepe a szocialista reklámokban. 

 

2020-05-15