X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Bukta Norbert: „Püspöki út” (Csömör, úrnapi virágszőnyeg) / “Bishop’s road” (Csömör, Corpus Christi flower carpet)

2016, 13 db, egyenként 50x50cm

„2016-ban meghívást kaptam Csömörre, az úrnapi körmenetre. »Az Úrnapja katolikus főünnep az Eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr testének és vérének ünnepe. Az úrnapi körmenet a szentségi Jézus diadalútját jelzi monstranciával, a körmenet útján a négy égtáj felé állított oltárokkal (sátrakkal) és szentségi áldásosztással. Hívők és külső szemlélők számára egyaránt felejthetetlen élményt nyújt a sziromtengerben vonuló templomi körmenet látványa, az archaikus régi motívumokkal kirakott színpompás virágszőnyeg. Ezen a vallási turisztikai rendezvényen, ünnepi misét tartanak a csömöri római katolikus templomban, a körmenet a liturgia részeként, a mise után kezdődik.« (csomor.hu) Abban az évben az úrnapi szentmisét celebrálta és a körmenetet vezette Snell György az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, a Szent István Bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre. A körmenetet követve folyamatosan fényképeztem a virágszőnyeget, amin már áthaladt a Püspök atya, minden egyes kép komponálásánál ügyelve arra, hogy egy képen egy kirakott virágminta szerepeljen. Ezért a kialakult sorozat bárhogyan sorolható rendszert tud alkotni: I. Sorolva egymás mellé, szimulálva az út érzetét; II. Egymás alá és fölé rendezve, egy felületet képezve.”

2020-04-17