X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Darázs József: „…egy nagy ismeretlen Úrnak vendége voltam.” / “…I was the guest of a grand and unknown Lord.”

2020, farost, vegyes technika, 49,5x66,5 cm

„Kevés színnel festett, már-már monokróm kép. Centrumában maga az alkotó jelenik meg, vélhetően egy szakrális vendégség attribútumaival. Mögötte árnyék hangsúlyozódik, önálló entitásként keretezve a főalakot. A tányér és a kehely vetett árnyékai megsokszorozódnak az asztalon, valamint megjelennek felhők formájában is. Sejtetve és kijelölve korábban kihelyezett és / vagy később kihelyezésre kerülő kelyhek és tányérok lehetséges helyeit. A képmezőn a figura mögött rovásírás felirat fut. Egyetlen mondat ismétlődik: »…egy nagy ismeretlen Úrnak vendége voltam« (Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség). A szakrális érzésvilágot ikonszerű megfogalmazás erősíti.”

2020-04-21