X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Kohut Ilona: Emeleti szoba II. / Upstairs room II

2020, papír, szabadkézi rajz, tus, 50x70 cm

„A cím az utolsó vacsora Bibliában szereplő eredeti színhelyére utal, egyben az emelet jelzi az úrvacsora földi, fizikális vonatkozása mellett a mennyei, szellemi emelkedettségét is. Jézus az utolsó vacsoránál elérkezett a véghez és hírül adott egy új kezdetet. A kereszten meghozott áldozat az asztalnál megidézi a tökéletes önátadást, ami időben és térben az egész emberiségnek szól. Új keringés, lüktetés, áramlás kezdődik – új időszámítás. […] A második kép az (itt most nem látható – a szerk. megj.) első kép központi formáját felhasználva és ebből továbblépve az úrvacsora egyetemes kiterjesztését jeleníti meg, ami egy hálózat kialakulásával közösségeken keresztül valósul meg. Ennek kiindulópontjaként a forma középpontjában 12 vonal húzódik. A 12 vonal gyújtópontként hat a térben, mint a 12 hang ismétlődése a hanglétrán (dodekafónia). Rezgésük továbbadódik, létrehozva a végtelen ismétlődésben mindig új formát nyerő hálózatot. Az új keringés, áramlás szimbóluma a kerék, amely egy középpont körül rotálja a ciklusokat. Egyetlen összetevő nem vesz részt a mozgásban, a kerékközéppont, ami a kigördülés tengelye, és ami magában foglalja Isten akaratának megnyilvánulását. A kerék sugaraiban megjelenik az ember, aki a középpontban lévő Teremtőtől ered és függ, lehet vele kapcsolatban, és legátfogóbban az úrvacsorán keresztül találkozhat vele.”

2020-04-24