X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Láng Eszter: Álom borozás után II. (Utazás Dionüszosszal) / Dream after wine drinking II (Travelling with Dionysus)

2018, elektrográfia, CGD, 50x95 cm

„Néhány éve kezdtem azt a sorozatot, amelynek egyik elemét képezi az Álom borozás után II. is. E munka a bor kapcsán, amely a kereszténység számára Krisztus vérét, egyúttal a feltámadást, megújulást jelképezi, visszamegy a kereszténység előtti korszakba. Abba az időszakba, amikor a bor kultusza már jelentős volt, és a görög mitológiában külön istene volt Dionüszosz személyében (a római mitológiában Bacchus), aki feltalálta a bort, értett a mezőgazdasághoz és termékenységet hozott. A munka mozaikokra oszlik, látható a szőlőművelés és -kereskedelem, a vidám szórakozás, az utazás (Dionüszoszt gyakran ábrázolták párducok vontatta szekéren), a lerészegedésre, sőt akár a halálra, és a feltámadásra, megújulásra utalás is: mindenhol jelentősége van a bornak. A vörös vérhold pedig kísértetiesen ragyog, számos további asszociációra nyújtva lehetőséget. A sorozatba illeszkedik a Honvágy a paradicsomba című munkám is, de immár átlépve a kereszténységbe, egészen pontosan a székelyföldi paradicsomba, azaz Korondra, a szülőfalumba. A kép alkotóelemei jobbára helyiek, a katolikus kereszt Krisztussal, valamint az unitárius temető fejfái egyaránt helyet kaptak. A sötét, felhős égen a vörös szemű, macskaszerű állat fenyegetést fejez ki, a kék hold, amely megegyezik a paradicsomba vágyó, fekvő alak ruhájának színével, a szelídséget, békét sugallja. Ez a mű is többszörösen osztott, egyrészt vízszintesen, másrészt függőlegesen is, történetet mesélve. Itt a bor és a kenyér mint Krisztus vérét és testét szimbolizáló liturgiai elem jelenik meg. Látunk túlvilági árnyakat is: életre és halálra egyszerre fedezhetők fel utalások.”

2020-04-21