X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Lisányi Endre: Vere, realiter, substantialiter (Az egyperces performansz sorozatból) / Vere, realiter, substantialiter (from The one-minute performance series)

2020, C-print, 50x70 cm

„Az alkotás mind a jelképekkel kifejezett, mind a csodás történetekbe és történeti eseményekbe foglalt Oltáriszentség-ábrázolásokra tartalmaz, direkt és indirekt képi utalásokat. Nyilvánvalóan felismerhető a bor és a kenyér jelképe, de az azok mellett megjelenő két szív (az olajnyomat Krisztus alakjának a szíve és a képernyőn megjelenő emberi szív) azokra a csodákra is emlékeztet, amelyekben az Eucharisztia kapcsán szerepet kap a hús és a vér, ebben az összefüggésben utalva Jézus áldozati halálára és feltámadására, a megváltás művére. A letakart alak – akinek a kéztartásában az áldás és az imádság gesztusa egyaránt felismerhető – jelképezi, hogy a megváltó emberré lett, és mivel a tény a fontos nem pedig emberi megjelenésének esztétikája, ezért nem látható az arca, csak anyagi valósága érzékelhető. Isteni természetére utal a háttérben látható Krisztus-ábrázolás, jelenvalóságára pedig a kenyér és a bor, valamint az élő és a szimbolikus szív emlékeztet, szimbolizálva a cím hármas kijelentését is (valóban, valóságosan és lényegileg), ami párhuzamba állítható azzal, hogy az eucharisztiában személyesen, isteni és emberi természetének teljességével van jelen.”

2020-04-22