X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Nádas Alexandra: A halász asztala / Table of the Fisher

2017, fatábla, vegyes technika, 70x100 cm

„A Halász asztala című képemhez Pilinszky versét csatolom, mivel erre a műre reflektál:

 

Pilinszky János: Halak a hálóban

 

Csillaghálóban hányódunk

partravont halak,

szánk a semmiségbe tátog,

száraz űrt harap.

Suttogón hiába hív

az elveszett elem,

szúró kövek, kavicsok közt

fuldokolva kell

egymás ellen élnünk-halnunk!

Szívünk megremeg.

Vergődésünk testvérünket

sebzi, fojtja meg.

Egymást túlkiáltó szónkra

visszhang sem felel;

öldökölnünk és csatáznunk

nincs miért, de kell.

Bűnhődünk, de bűnhődésünk

mégse büntetés,

nem válthat ki poklainkból

semmi szenvedés.

Roppant hálóban hányódunk

s éjfélkor talán

étek leszünk egy hatalmas

halász asztalán.”

2020-04-27