X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Ragó Lóránt (†): Tíz Jel / Ten Signs (05, 10, 13)

2019, papír, vegyes technika, 50x70 cm

„A Tíz Jel szakralitása a mindennapiság rejtett, metafizikai tartalmában rejlik. Meggyőződésem, hogy a hétköznapi helyzetekben is benne rejlik az elemelkedés valamilyen formája. A mindennapi viszonylatokban is benne rejlik az általános, a nem tapasztalható, kézzelfogható dinamikája. A mindennapi szakralitás bemutatja a kapcsolódások kimeríthetetlen lehetőségét, közvetlenné teszi a metafizikust és a ráismerést / felismerést. A szakralitás ilyen rejtett jelenléte ugyanakkor megköveteli a befogadó részéről a saját reflexiót. A befogadás élményében a kép profán tárgyai egyfajta esztétizált konstellációban jelennek meg. Az adott konstelláció ráébreszthet a rejtőzködő metafizika mindenütt jelenvalóságára. A profán konstelláció ugyanakkor közel hozza a befogadó számára a felismerést, mivel általa jól ismert tárgyi valóság elemeit alkalmazza, miket sajátos (vagyis a hétköznapitól, a standardtól eltérő) relációkba helyezi. A Tíz Jel ennek a profánban megjeleníthető szakralitásnak állít emléket.”

2020-04-24