X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Támuly Zsuzsanna: Caritas Christi urget nos / Caritas Christi urget nos

2020, beton, rozsdamentes acél, 44x45x38 cm

„Alkotásom egy tükrös anamorfózis. Az anamorfózis görög kifejezés: eredeti jelentése átalakulás, visszaváltozás. A művészettörténetben felismerhetetlenné torzított képet jelöl, amely csak egy különös nézőpontból vagy egy ráhelyezett tükörtárgy segítségével válik felismerhetővé. Munkámban ez a sajátos technikai forma az Eucharisztia lényegi mozzanatára, az átváltoztatásra utal formai megoldásként. A tükörhenger új dimenziót nyit, ahonnan átértelmeződik a világ.

Az alapzaton elhelyezett dombormű Krisztus megtört teste, a kettétört ostya felmutatásának mozzanatát ábrázolja torzított képként. A képet »felfedő« tükörhenger pedig egyúttal a középen elhelyezkedő kehely szárát képezi. A tekintetet alulról felfelé irányítva így eleveníti fel az utolsó vacsorát, melyet minden szentmisében megünneplünk az Ő emlékezetére. A hengerre helyezett tál megformálásában ugyanakkor nem csak a kelyhet, de áttételesen a keresztelőkutat is felidézi. A keresztséggel lépünk be abba az új életbe, melyet Krisztus értünk hozott áldozata nyitott meg számunkra. Az értünk adatott test, az értünk ontott vér – az élet kenyere, a lélek itala. »Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért.« (Jn 15,13) Ez a szeretet, Krisztus szeretete sürget minket.”

2020-04-24