Egy bárónő gyűjtőszenvedélye

Groedel Dóra (1893 – 1957)

Groedel Dóra családja Erdélyből származik. Nagyapja, Groedel Zadik zsidó mesterember volt, aki Máramarosból indult el szerencsét próbálni, majd Németországban vált üzletemberré. Hazatérve fűrésztelepet vásárolt Máramarosban, és fakitermelésbe kezdett. Ez eleinte nem volt jövedelmező, mert nem értett hozzá. Az 1897-es szegedi árvíz azonban meghozta a szerencséjét, mert elsőként jelentkezett jó minőségű épületfával a város újjáépítésére. 1903-ban a család nemesi rangot vásárolt, majd bárói rangra emelkedett. Groedel Zadik három fia közül Bernát mérnök lett, és egyetlen lánya született: Groedel Theodóra. A család rohamosan gazdagodott, életvitelük megfelelt a kor erkölcsi normáinak és szilárdan megalapozottnak látszott. Groedel Theodórából házassága révén grófnő lett, mert Emerich von Thurn und Taxis császári lovas generálishoz ment feleségül. Nagypolgári életet élt, a társasági életben feltűnő jelenség volt. A legenda szerint férje elhagyta őt, második férje Korbuly Lajos, aradi földbirtokos volt. A házaspár rengeteg műtárgyat halmozott fel. Értékes festményeket, antik tárgyakat őriztek Budapesten, a Lendvay utcai Groedel-palotában.

2020-04-16

Sources and Links ...