"A juhásznak jól van dolga..."

Pásztor egyéniségek Nagy-Miskolcon: Szabó József felsővárosi csordás, Dulai Ferenc görömbölyi juhász

Miskolc a második világháború után nyerte el mai nagyvárosi méretét és szerkezetét. 1945-ben és 1950-ben csatolták hozzá a szomszédos településeket és a környező falvakat, így jött létre Nagy-Miskolc. A falusias városrészek még sokáig őrizték a hagyományos népi kultúra elemeit, így az 1950-es években a múzeum néprajzosai értékes tárgyakat, fotókat, adatokat gyűjtöttek a pásztorkodásról is. A pásztorok életmódjában és hagyományaiban nagy szerepe van az alkotó egyéniségeknek, ezért több Miskolc környéki pásztort név szerint is ismerünk.

Szabó József, miskolc-felsővárosi csordás viseletét és felszerelését 1957-ben Bodgál Ferenc vásárolta meg a múzeum számára. A Felsőváros a mai Győri kapu városrész területén található, a lakótelepi házak építését megelőzően falusias környezetére a hagyományos mezőgazdaság, állattartás volt jellemző, egészen az 1950-es évekig. Szabó József volt a városrész csordása, azaz a legelőre tavasztól őszig naponta kijáró, esténként odahaza megfejt és a saját istállóban éjszakázó tehenek pásztora. A reggeli kihajtáskor és az esti hazahajtáskor trombitával, szarukürttel jelezte érkezését a gazdák számára. Ünnepi felszereléséhez tartozott míves tarisznyája, csontberakásos karikás ostora, fehér vászongatyája és inge-mellénye. A szabóságban készült, városi fazonú szövetmellényére saját maga varrt fel néhány pitykegombot, hogy kissé eredetibbé tegye ezt a polgárias viseletdarabot.

Szabó Józsefről tudjuk, hogy az 1950-es évekig járt karácsonykor koledálni. A koledálás szláv eredetű szó, ünnepi köszöntést és adománygyűjtést jelent, akár verses, akár énekes formában. Észak-Magyarországon a pásztorok karácsonyi köszöntésének hagyománya széles körben elterjedt. Azokat az állattartó gazdákat járták végig a pásztorok az ünnep alkalmából, akiknek egész évben az állatait vigyázták. A gazdák ilyenkor aprópénzzel, pálinkával, borral, süteménnyel ajándékozták meg a csordást, juhászt. A Palócföldön ennek a szokásnak Aprószentek napi vesszőhordás a neve, mert a pásztorok egy köteg veresgyűrűt (somfa vesszőt) visznek magukkal a köszöntéshez. A háziasszony a kötegből húzott vesszővel megveregeti a pásztor lába szárát, hogy a jószág friss legyen a jövő esztendőben.

Egy másik jeles pásztor, Dulai Ferenc családja a Heves megyei Istenmezejéről került a ruszinok lakta Görömbölyre. A később Miskolchoz csatolt faluban a községi juhnyájat is őrizték, de elsősorban saját állománnyal rendelkező "magatarti juhászok" voltak. Dulai Antal és Dulai Ferenc pásztorművészeti alkotásokat is készítettek, hagyatékuk három részletben került a Herman Ottó Múzeum gyűjteményébe. Először Bodgál Ferenc 1958-ban, majd Cseh Zsolt 2001-ben, és Tóth Arnold 2012-ben gyűjtött a családtól, így a múzeum két tarisznyát, két ivócsanakot, több pásztorbotot és juhászkampót, egy dohányzacskót, egy sótartót és három türelemüveget őriz tőlük. A Dulai-féle juhászház és juhakol helyén épült később a görömbölyi református templom, ahogyan a helyi emlékezet tartja: a "juhok pásztorának" helyét a "lelkek pásztora" vette át.

2020-04-18

Sources and Links ...

Related Objects ...

Szabó József csordás és a kecskepásztor
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Néprajzi terepmunka során készített fénykép negatívja. Szabó József miskolc-felsővárosi csordás (pipával), és pásztortársa, egy kecskepásztor a legelőn pihennek. Szabó ...

Szabó József városi csordás pásztoröltözetben
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Néprajzi terepmunka során készített fénykép negatívja. Szabó József miskolc-felsővárosi csordás felszerelését és viseletét 1957-ben Bodgál Ferenc vásárolta meg a múzeum ...

Szabó József városi csordás farag
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Néprajzi terepmunka során készített fénykép negatívja. Szabó József miskolc-felsővárosi csordás felszerelését és viseletét 1957-ben Bodgál Ferenc vásárolta meg a múzeum ...

Tarisznya
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Bőrből készült két fiókos pásztortáska, réz csattal, oldalán és szíján mindenféle gombokkal, brossokkal, törött gyűrűvel stb. díszítve. Szabó József ...

Ostor
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Pásztor karikásostor. Nyele csont és rézberakással díszítve, fonott bőrsallangokkal, fonott szíjjal, végén csattogóval. A karikásostor az állatok terelésének az eszköze, ...

Ostor
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Pásztor karikásostor, puhafa nyéllel, fonott bőr szíjjal, a végén csattogóval. Szabó József Miskolc-felsővárosi csordás használta 1957-ig, tőle került a múzeumba. Két ...

Tülök
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Szaruból készült pásztorhangszer, egyszerű kürt, a végén réz fúvóka. Tehénszarvból készült, egyszerű, díszítetlen jeladó kürt, a hangmagasságot a fúváserősséggel, ...

Barkóca bot, pásztorbot
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Barkócafából (berkenyéből) készült pásztorbot, görcsös hegekkel, piros színű. Szabó József Miskolc-felsővárosi csordás használta 1957-ig, amikor a múzeumba került. A ...

Gatya
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Fehér vászonból készült, kétszárú, fent madzaggal ráncba összehúzható férfiviselet, bőgatya. Díszítetlen. Szabó József Miskolc-felsővárosi csordás használta 1957-ig, ...

Ing
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Vászonból készült, bő szájú férfiing, az eleje és az ujja hímzett. Szabó József miskolc-felsővárosi csordás használta ünnepi alkalmakkor és a karácsonyi koledáláskor, ...

Mellény
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Mellény, három sor fémgombbal. Közönséges ruhamellény, polgárias-városi szabású szövetmellény igen piszkos állapotban, utólag felerősített három sor fémgombbal. Szabó ...

Dulai Ferenc juhász
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Néprajzi gyűjtés során készített fotó negatívja. A miskolc-görömbölyi Dulai család Heves megyéből került a ruszinok lakta Görömbölyre. A községi juhnyájat is őrizték, ...

Dulai Ferenc juhász
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Néprajzi gyűjtés során készített fotó negatívja. A miskolc-görömbölyi Dulai család Heves megyéből került a ruszinok lakta Görömbölyre. A községi juhnyájat is őrizték, ...

Dulai Ferenc juhász farag
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Néprajzi gyűjtés során készített fotó negatívja. A miskolc-görömbölyi Dulai család Heves megyéből került a ruszinok lakta Görömbölyre. A községi juhnyájat is őrizték, ...

Dulai Ferenc akolja és házatája, a juhok behajtása
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Néprajzi gyűjtés során készített fotó negatívja. A miskolc-görömbölyi Dulai család Heves megyéből került a ruszinok lakta Görömbölyre. A községi juhnyájat is őrizték, ...

Tarisznya
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Bőrből, őzlábakkal és csont karikákkal díszített tarisznya. Karikája hiányos. Dulai Ferenc görömbölyi pásztor hagyatéka, 1926-ban készült, 1958-ban került a múzeum ...

Pásztortarisznya
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Bőr pásztortarisznya, belül vászonnal bélelt, elülső oldalán kecskebőrrel, patával berakott, bőrsallangokkal, műanyagkarikákkal díszített. Dulai Ferenc görömbölyi juhász ...

Ivócsanak
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Hosszított, kanálformájú, széles fogójú, felső nyílása alatt körben szögletes háromszögvonalakkal díszített csanak. Dulai Ferenc görömbölyi juhász hagyatéka. ...

Ivócsanak
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Kör átmérőjű, sötétbarna ivócsanak. Oldalán, alján domborúan faragott tölgyfaág levéllel, makkal, pereme alatt boltívek sorozatára emlékeztető díszítmény. Füle ...

Kampósbot (juhászkampó)
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Dulai Ferenc görömbölyi juhász hagyatéka. Kampósbot, más néven juhászkampó, melynek kampója kosszarvból készült, szára pedig úgynevezett "fájdalmas" fanyél ...

Kampósbot (juhászkampó)
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Dulai Ferenc görömbölyi juhász hagyatéka: kampósbot (juhászkampó). Sárgaréz, kígyót formázó, levélmintás juhászkampó, "fájdalmas" fanyéllel (barkóca-berkenye). A ...

Pásztorbot
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Juharfából (jávorfából) faragott, kígyós pásztorbot. A miskolc-görömbölyi Dulai család (juhász dinasztia) hagyatéka. A fogója köralakban összeér, kinyújtott nyelvű ...

Pásztorbot
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Dulai Ferenc görömbölyi juhász hagyatéka: pásztorbot. Egyszerű, vágott, lehántolt, kissé göcsörtös fabot.

Ólmosbot, pásztorbot
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Dulai Ferenc görömbölyi juhász hagyatéka: ólmosbot, pásztorbot, enyhén rücskös "fájdalmas" fabot. Vastagabb végén szarutoldással, illetve két sávban ólomberakásos ...

Dohányzacskó (kostökzacskó)
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Dohányzacskó: világos színű, festetlen kostökzacskó, felső szélein cakkozott, lyuggatott díszítéssel, 3 irányból sallangozva. Dulai Ferenc görömbölyi juhász hagyatéka. ...

Sótartó
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Juharfából faragott, kétrészes sótartó, külön tetővel. Dulai Ferenc görömbölyi juhász, faragó pásztor hagyatéka.

Kanálásó
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Fafaragó szerszám, Dulai Ferenc görömbölyi juhász hagyatéka. Acélpenge hajlítva, kovácsmunka, fa nyéllel. Az ivócsanakok és egyéb tárgyak kivájására, nagyolására ...

Csordás
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Miskolci csordás ingben, gatyában, tarisznyával és bottal. Kapcsolódó témakör(ök): férfiviselet, pásztor viselet, csordás. Néprajzi fotó negatívja, Miskolc, 1958. Bodgál ...