"A juhásznak jól van dolga..."

Ivócsanak, tükrös, borotvatok, sótartó: faragó pásztorok remekei

A pásztorművészet két jellegzetes alapanyaga a fa és a szaru. Észak-Magyarországon a fafaragásnak volt nagyobb jelentősége és gazdagabb hagyománya, számos faragópásztort név szerint is ismerünk a 19-20. századból.

A pásztorok, erdőn-mezőn járók, vadászok, erdészek, fuvarosok gyakran használt eszköze volt a csanak (ivócsanak, kanál). Az övre vagy a tarisznyára akasztva hordták, forrásokból vagy kutakból vizet merítettek vele, és ittak belőle. Ősi használati eszköz, a magyarság körében a Dunántúlon és a Felföldön volt a legnépszerűbb. Többnyire egyetlen fából faragták, a vizes használat miatt a nem hasadó fafajtákat (szilva, körte, juhar, galagonya) részesítették előnyben. Szabadfalvi József összefoglalása szerint kétféle formában készítették. Voltak öblösebb, kerek, csésze formájú csanakok, és laposabb, hosszúkás, kanál formájúak. A nyél általában figurális faragással készült, a geometrikus formák és az állatalakok egyaránt gyakoriak voltak. A csanak felületét régebben karcolt mintákkal, újabban domború faragással díszítették.

Külön csoportot alkotnak azok a mai Szlovákia területéről származó ivóedények, amelyeket Istvánffy Gyula 1908-1911 között gyűjtött a Felvidéken. Cserpák elnevezéssel a szlovákok által is használt formákhoz köthetők. Több részből, 3-4 szerkezeti elemből összeállított, magas, egyenes oldalfalú ivóedények, ember-vagy állatalakos, kakasos, lovas formájú fogóval. 

A Dunántúlról jól ismert tükrösök Észak-Magyarországon kevéssé voltak jellemzők. Összezárható, nyitható fedelű, doboz formájú tükrösökből van néhány szép darab a múzeum gyűjteményében, 1844-ből és 1867-ből egy-egy feliratos, datált darab képviseli ezt a különleges tárgytípust. Annál gazdagabb a borotvatokok készítésének hagyománya, amelyben a borotválkozó felszerelést, pengét, fésűt tartották a pásztorok. A hosszúkás, dobozforma borotvatartók gyakran csak valamilyen trükk segítségével nyílottak ki, a két-három részből összeállított fedél nyitásának módját ismerni kellett. Gyakran névre szóló ajándékként készítették, dátummal, címerrel, növényi és figurális díszítményekkel gazdagon cifrázva.

A szarvasmarha tülkös szarvából készült szaru tárgyak körébe tartoznak a sótartók, szelencék és a szarukürtök. Ez az anyagféleség kisebb arányban jellemző Észak-Magyarországon, de az egyszerű, díszítetlen tülök a legtöbb pásztor felszereléséhez hozzátartozott.

2020-04-20

Sources and Links ...

Related Objects ...

Pásztorcsanak
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Pásztorcsanak. Egy darab keményfából faragott, vájt, vésett, csiszolt kézimunka. Csészéje elöl keskenyedő és kiöntőszerűen kiöblösödő, két oldalt és alul egy-egy ...

Pásztorcsanak
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Egy darab keményfából kifaragott pásztorcsanak. Csónak alakú, oldalán, fülén, fenekén karcolt tulipán, virág és levél motívumokkal díszítve. Füle végén kis lyuk. A ...

Pásztorcsanak
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Egy darab keményfából kifaragott, áttört, lyukasztott, csiszolt pásztorcsanak. Csészéje nagyjából csonka kúp alakú, előre néző felén kissé ferdén megdőlve. Fogója ...

Fapohár, csanak
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Fapohár, csanak. Egy darab topolyafából kifaragott, vájt, vésett, csiszolt remek. A csanak gömbölyű csészeformájú, fogója cikornyás, három bütykös S alak, alul bevésett, ...

Pásztorcsanak
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Keményfából egész darabban kifaragott, vájt, vésett, karcolt, csiszolt pásztorcsanak. Csészéje fából készült szedőkanál öblére emlékeztet. A nyél torkolatától ...

Pásztor ivópohár
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Egy darab keményfából kifaragott, vájt, vésett, áttört, csiszolt pásztor ivópohár. Csészéje függőleges hordó alakú. Keresztmetszete inkább kör. Feneke felé alig ovális. ...

Pásztor ivópohár
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Négy farészből kivájt, faragott, vésett, áttört, csiszolt, hajtott és szögelt pásztor ivópohár. A csésze magas, felfelé nyíló csonka kúp alakú, alul vastag puhafa lemezzel ...

Pásztor ivópohár
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Pásztor ivópohár. Négy farészből kivájt, faragott, vésett, áttört, csiszolt, hajtott, szögelt. Csészéje magas, felfelé nyíló csonka kúp alakú, felső szegélye gyengén ...

Ivókanál, csónakforma
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Egy darab keményfából kivágott, vájt, vésett, csiszolt ivóedény. Csészéje csónakformára emlékeztet, elöl erősen keskenyedő és homorúan behajtott. A fogó torkolat felé ...

Borotvatok
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Keményfából készült, hosszúkás alakú borotvatok. Díszítése égetett. Két oldalán naturális díszítések. Fedőlapján a koronás magyar címer két faág között, és a ...

Borotvatok, két osztású
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Borotvatok, két osztású. Keményfából készült, hosszúkás alakú. Díszítése kétféle a két vége és az oldalának keskenyebb része faragott. A faragások barokk hatásra ...

Borotvatok
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Fából faragott, díszített pásztorművészeti remek. Spanyolozott technikával, fedőlapján címer, női portré, 1891-es évszám, oldalán "Csorba János emléke" felirat. Két ...

Borotvatok
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Keményfából készült, alul-felül tolólapos, karcolt, választóvizes díszítésű borotvatartó. Tolólapján szimmetrikus tulipános motívum, szélein sormotívum. Egyik oldalán ...

Borotvatok
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Keményfából faragott, karcolt, csiszolt, hasáb alakú borotvatok. Felső vége tulipánalakra van kifaragva és karcolás után választóvízzel apró szalagmintákkal díszítve. ...

Tükör
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Tükrös. Keményfából kivágott, gyalult, téglalap alakú tartóban kettős csuklós nyitóval kezelhető olyanformán, hogy nemcsak kinyitható, hanem meg is támasztható. A nyitók ...

Tükörtartó doboz
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Keményfából precízen megmunkált, fémmel szironyozott, ényezett, duplán nyitható tükörtartó doboz, pásztor tükrös. Kinyitva megtámasztható. Fedelén karcolt geometrikus ...

Tükrös
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Szilvafából készült tükrös, kifelé nyíló ajtóval, benne tükörrel, hátul felfelé nyíló ajtóval, gazdag ólmozott berakással, figurális díszítéssel. Három keresztet ...

Szaru-szelence
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Vágott tülök, szaru és fa. Finoman karcolozott díszítésű pásztorművészeti remekmunka. Erdei pásztorjelenetet ábrázol, őzzel. Kör alakú, középső fogója stilizált ...

Paprika-sótartó
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Juhar-jávorfából kivágott, faragott, vésett, karcolt, csapolt, üvegcseréppel simított díszes munka. Kétosztatú. Rekeszei csészealakúak, elfordítható fedőkkel. Fogója ...

Fentok
(Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

Szaruból, díszes faragással készült tartó eszköz, a kasza élezésére szolgáló kaszakő (fenkő) tárolására szolgált. Közepén rozettás tulipános vésett díszítés, ...