Ez sör!

IX. Pest kőbányai sörbirodalma

A 19. század végén 5 sörgyár volt Kőbányán. Ezek közül ifj. Dreher Antalé kezdett kiemelkedni, aki elindult a birodalomépítés útján. Vásárlásokkal folyamatosan növelte területét, a föld alatt pedig 95.252 m2 pincerendszerben folyt a malátázás, erjesztés és ászkolás. A Dreher lovaskocsik Pest színfoltjai voltak, reggeltől estig szállították hordókban a vendéglőkbe, szállodákba a sört. Söreik – Ászok, Király, Márciusi, Duplamárciusi, Korona és Bak ­– a legkeresettebbek voltak a piacon. A századfordulóra a Dreher családnak Közép-Európában négy sörgyára volt (Schwechat, Trieszt, Kőbánya, Michelob, ma: Měcholupy). 1905-ben Dreher Antal három fia bevonásával családi részvénytársasággá szervezte cégét, amely Dreher Antal Sörfőzdéi Rt. néven működött tovább. Elnöke Dreher Antal lett, igazgatói pedig Dreher Jenő és Dreher Tivadar. A gyár dinamikusan fejlődött, a csúcson évi 667.330 hl sört adtak el.

Időközben a budafoki Haggenmacher Sörgyár is betört Kőbányára: lerakatot létesített, majd telkeket vásárolt. 1907-ben Haggenmacher Kőbányai és Budafoki Sörgyárak Rt. néven részvénytársasággá alakult. Kőbányai gyára 1912-ben indult meg. A Haggenmacher cég részvényes volt az Első Magyar Részvény Serfőzde Rt.-ben is, amely Dreherék szomszédságában működött.

Az első világháború mindhárom cég életében nagy károkat okozott, a kőbányai sörváros termelése megbénult. A Monarchia széthullása piacvesztéssel járt, a gazdasági válság súlyosan érintette a cégeket. 1923-ban a maradék piac megtartása érdekében a három cég a Dreher konszernben egyesült. A kőbányai sörtermelés csak a ’30-as években indult újra a gyártástechnológia modernizálásával. Az óriásvállalat Dreher-Maul néven csokoládégyárat, konyak- és likőrgyárat, tehenészetet és tejgazdaságot is létesített. A malátagyártás tovább folyt, elsősorban exportra. 1924-ben a vállalat megvette a Nagyváradi, később pedig a Nagykanizsai Király Sörfőzde Rt.-t.

A beolvadást Kőbányán csak a Polgári Serfőzde kerülte el. Ez is vásárlásokkal növelte piaci erejét, 1917-ben a Soproni Serfőzdét, majd 1922-ben a Maglódi úti Szent István Tápszerműveket kebelezte be. Így létrejött a Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek R.t. Utóbbiban a söripar melléktermékeiből tápszereket, malátakávét és csokoládét gyártottak.

Dreher Jenő legnagyobb dobása az volt, mikor 1933-ban megvette a Részvény Serfőzde és a Haggenmacher Sörgyár összes részvényét, így azok végleg beolvadtak a Dreher gyárba. Az egyesült sörgyár neve ekkortól Dreher–Haggenmacher Első Magyar Részvény Serfőző Rt. lett, és a magyar sörpiac 75%-át uralta! Utolsóként a szintén Kőbányán működő, a többihez képest fiatal Fővárosi Serfőző Rt.-t kebelezte be 1943-ban, melyet a Deutsch Ignác és Fia cég alapított a Hazai Bank tőkéjével 1912-ben.

2018-03-10

Related Objects ...

Dreher price-current
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Price-current of Dreher’s Breweries and Chocolate Factory. Pricelist of Chocolates, comfits, desserts and biscuits.

Dreher reklámtábla
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Dreher Koffie Likeur (Kávé Likőr) reklámtáblája. A képen egy bajuszos férfi feje látható, mellette egy üveg likőr.

Excelsior tápsör reklámlap
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Dreher Antal Serfőzdéi Rt. által gyárott Excelsior nevű tápsör reklámja. A képen egy sárga ruhás hölgy látható, egy kislányt tart a karján, másik kezében egy pohár barna ...

Kupa Sör
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Nagyvárad jellegzetes épületeinek képe, alatta egy piros négyszög, két oldalán egy-egy huszárral, akik kupát tartanak a kezükben. Felirat: Nagyváradi Kupa Sör Dreher- ...

Az élet útja
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Az élet útja. Dreher reklám arról, hogy az élet minden szakaszára van megfelelő Dreher termék: tej, tápsör, desszert, sör, brandy, likőr és mindez 12 rajzolt egységgel ...

Dreher Brandy
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Dreher Brandy különlegesség, a képen egy brandy-s üveg látható, mellette egy fürt világos szőlő. Dreher Antal osztrák serfőzde tulajdonos 1862-ben megvette a Kőbányai ...

Dreher plakát
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Dreher sör plakátja. Dreher Antal 1862-ben alapította sörgyárát Kőbányán Dreher Antal Serfőzdéi Rt. néven. 1923-ban egyesült konkurenseivel az Első Magyar Részvény Serfőzde ...

Dreher kisplakát
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Friss csapolás feliratú Dreher sört reklámozó kisplakát, melyen A Dreher gyár által vendéglátóhelyek számára adott jellegzetes hordó alakú sörcsap látható, DHRS ...

Dreher falinaptár
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Dreher söröket reklámozó falinaptár az 1942-es évre. Dreher Antal 1862-ben alapította sörgyárát Kőbányán Dreher Antal Serfőzdéi Rt. néven. 1923-ban egyesült konkurenseivel ...

Dreher bak sör alátét
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Söralátét, rajta piros minta és felirat: kecskebak-fej, és: "Dreher BAK SÖR" Kis betűkkel: David Károly és fia RT. Budapest. Dreher Antal 1862-ben alapította sörgyárát ...

Dreher bak sör alátét
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Söralátét, rajta barna minta és felirat. Egy mosolygó, szmokingos-csokornyakkendős kopasz úr az előtte álló söralátétre mutat, jobbról pedig egy nő négy habzó "Dreher" ...

Nektár gyógytápsör reklám
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Hosszúkás fémtábla, zöld alap sárga szegéllyel. Felirat: NEKTÁR GYÓGYTÁPSÖR Dreher Antal 1862-ben alapította sörgyárát Kőbányán Dreher Antal Serfőzdéi Rt. néven. ...

Dreher sörnyitó
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Egyszerű fém sörnyitó. Nyomott felirat: Dreher SÖR, felülete korrodált. Dreher Antal 1862-ben alapította sörgyárát Kőbányán Dreher Antal Serfőzdéi Rt. néven. 1923-ban ...

Akciós sörplakát
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

A plakáton egy habzó söröskorsó, fölül szürke háttér előtt nagy fehér felirat: IGYON SÖRT! A korsó mellett kisebb sárga betűkkel: KÉRJEN SÖRPÉNZT! A korsó előtt ...

Söralapanyag áruminta
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

A sörfőzés hozzávalóinak árumintája kereskedelmi iskolák számára: felül domború, vastag talpú átlátszó üvegcsékben jól látható az egyes hozzávalók állaga, ...

Bak sör plakátja
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Fehér bakkecskén lovagló puttó fakalapáccsal csapot ver a földgömbbe Magyarországnál, amely zöld mezőben a Dreher kőbányai sörgyárának képét hordozza magán. Felirat ...

Dreher korona ser üvege
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Egyszerű zöld sörösüveg, rajta barna-fehér címke, a nagybetűs sorok: DREHER ANTAL SERFŐZDÉI R.T. KORONA-SER KRONEN-BIER KŐBÁNYÁN Középen sarkára állított ...

Haggenmacher Góliát sör üvege
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Zöld sörösüveg, alul domború öntött felirattal: DREHER [...] SERFŐZDÉK, és: 0’70 l A komlómotívumokkal gazdagon díszített zöld-fehér-arany címkén a következő ...

Dreher Koffie Likeur tábla
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Ovális fémtábla (két helyen átlyukasztva. Piros-fehér alapon arany betűkkel: Dreher Koffie Likeur. Középen fehér háromszög-védjegy. Dreher Antal 1862-ben alapította ...

Haggenmacher őszi sör emléktábla
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Zománcos kerámia tábla. Rajta egy sas, karmai közt zöld üveggel. Narancssárga szegély és a felirat: "Az 1935 évi Haggenmacher Őszi-sör emlékére" Dreher Antal 1862-ben ...

Dreher téli sör üvege
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Zöld sörösüveg, alul öntött felirat: DREHER-HAGGENMACHER [...] A címke sárga, fekete mintával, fekete és piros felirattal: (szalagon): DREHER ANTAL SERFŐZDÉI R.T. (alatta, ...

Magyar világ sör üvege
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Zöld sörösüveg, alul öntött felirat: [...] A színes címkén a felső sávban: MAGYAR VILÁG SÖR, alul pedig: KŐBÁNYAI POLGÁRI SERFŐZDE. A középső mezőben négy férfi, ...

Részvény Paracelsus sör üvege
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Fekete sörösüveg, alul öntött felirattal: [...], űrtartalom-megjelölés: 0,45 l A régi pecsétes okleveleket idéző címkemezőben: RÉSZVÉNY PARACELSUS SÖR. A piros ...

Dreher sör plakát
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Plakát, rajta elégedett, bajuszos úr, kezében egy már majdnem kiürült söröskorsóval. Alatta felirat: Ez "Dreher sör"! 1945 A felirat alatti üres mezőben: 1 POHÁR 140, utólag ...

Dreher likőrtartó
(Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Dreher Likőrgyár Rt. díszes likőrtartója. A népviseletes, talpon forgó táncolók közé valószínűleg likőrt tartalmazó laposüvegeket helyeztek. A táncoló alakok alján az ...