Hont vitéz "fiai"

Birtokszerzés

A Forgáchok ősi fészküket, Ghymes várát 1226-ban kapták II. Andrástól.

A későbbiekben IV. Béla további birtokokat adományozott részükre. A család várát 1311-ben Ivánkától Csák Máté elfoglalta, azonban Károly Róbert hívei azt visszafoglalták.

Mária királynő juttatta a birtokot jutalmul Forgách Balázs pohárnokmesternek

azon tettéért, mellyel I. Mária trónját a trónkövetelő II. (Durazzói) Károlytól

annak megölésével megvédte. Ahogyan a monda is megörökítette a hőstettet:

„Vágd csak fiam, vágd Forgách, tied leszen Gimes és Gács!”

A magyar arisztokráciához tartozó Forgách nemzetség tagjai

közéleti, egyházi és katonai területeken töltöttek be jelentős tisztségeket az évszázadok során.

 

2020-06-10

Sources and Links ...