Hont vitéz "fiai"

Gróf Forgách III. Antal huszártiszt

Gróf Forgách III. Antal (1818-1899) 1846-ig a marcali járás egyik alszolgabírója volt. 1848 tavaszán lovas nemzetőrként szolgált, majd december 2-án hadnaggyá léptették elő a 4. Sándor huszár ezredben. Perczel Mór tábornok mellett lett parancsőrtiszt. 1849. január 16-ától főhadnagy és parancsőrtiszt a 13. Hunyadi huszárezred állományában, ahonnan az év májusában szerelt le. Gombai birtokán élt feleségével, Majtényi Annával és négy gyermekével.

Egy gombai lakos az idős grófra így emlékezett:

„Még emlékszem az öreg Antal grófra, lóháton járt be a városba, Marcaliba, pepita nadrágban, kamáslival, ugyancsak pepita sapkával. ,Minden gyerek csak Tóni bácsinak szólította. Ha lóháton megjelent, kiabáltuk neki „Tóni bácsi, dobjon pénzt!” – ő belenyúlt a zsebébe, és egy marok két fillérest közénk szórt.”

Családi címerrel ékesített homokkő síremléke a gombai temetőben áll.

2020-06-10

Related Documents ...

Sources and Links ...

Related Objects ...

Gróf Forgách Antal családi címerrel ellátott pecsétnyomója
(Online, digitális muzeológiai továbbképzés( 2020.05.11-2020.05.21))

Felső része fa, amely felül gömbölyű lefelé keskenyedik, s végére az illesztett fém lapra a ghymesi Forgách grófi család címere van vésve. A gímesi és gácsi gróf Forgách ...