Hont vitéz "fiai"

Az utolsó gombai Forgách gróf

A nagygombai birtok utolsó ura, Forgách IV. Károly és Migazzi Eugénia gyermeke, Forgách V. Károly (1880-1947) az aranyosmaróti (ma Zlaté Moravce, Szlovákia) Migazzi kastélyban született. Iskoláit Nyitrán végezte, majd a bécsi 5-ös ulánusoknál lett önkéntes. 1904-ben vette át a 800 kat. holdnyi nagygombai birtok irányítását. 1906-ban császári és királyi kamarás címet kapott. 1910. január 24-én, Budapesten kötött házasságot báró Révay Margit Máriával (1883-1954). Gyermekük nem született. A család birtokai Kisselmec (ma Turčianská Štiavnička, Szlovákia) körül helyezkedtek el. 1911-ben gróf Forgách III. Károly (1825-1911), a gímesi ág utolsó tagja végrendeletében, a gombai ág képviselőjét jelölte meg örököseként. A két birtok így egy kézben egyesült. Forgách V. Károly és felesége az év egy részét Gímesen, másik részét pedig Nagygombán töltötte. Unokatestvérének, Bélának a fiát, Forgách Balázst (1890-1953) pedig megbízta a 10 318 kat. holdnyi gímesi uradalom irányításával. 1914-ben népfelkelő hadnagyként  szolgált, majd alezredesi rangig jutott. 1915-ben a Vöröskereszt Egylet katonai üdülő telepeket irányító bizottság elnöke lett, 1000 Koronával támogatta a sebesült katonák gyógyulását. Ekkor a Magyar Vöröskeresztegylet vezetőségi tagja is volt. Forgách V. Károly szívesen fényképezett, több néprajzi témájú felvétele maradt fenn a 20. század fordulójáról. Rendszeresen hajózott a Balatonon, a Margit nevű motoros hajóján. Forgách V. Károly 1915-ben Badacsonytomajban egy pincével ellátott villát építtetett, ahol a hegyen termő szőlőjüket dolgozták fel, rendszeresen itt is tartózkodtak. Valamikor 1944 őszén költöztek Badacsonytomajba, ahol átvészelték a front átvonulását. 1947-ben az utolsó gombai és gímesi Forgách gróf itt halt meg, a Szent Donát kápolna kriptájában temették el. 1945 után a magyar és a csehszlovák állam is elkobozta a birtokokat. Az özvegy Forgách Károlyné 1947-ben az államosítást megelőzve a balatonfenyvesi villát és a telket eladta a MÁV-nak, amely vállalati üdülő céljára használta. Az özvegy grófné 1954-ben halt meg, férje mellé temették.

2020-06-10

Sources and Links ...