A szabadságharcos Kecskemét

Gömöry Frigyes honvédszázados szerencséje

Gömöry Frigyes, költő, író és városi tisztviselő, 1848-as hős – aki édesanyja révén Petőfi Sándor rokona – ügyvédi vizsgájának megszerzését követően 1839-ben térhetett haza Kecskemétre. A hírös városban ügyvédkedett, 1848-ban városi pénztárnokká nevezték ki. Azon 317 kecskeméti önkéntessel vonult be, akik szeptember elején csatlakoztak a Pest megyei 2. önkéntes zászlóaljhoz, amelynek egyik századát képezték. Az egység parancsnoka Guyon Richárd őrnagy, későbbi tábornok volt, vezetésével vettek részt a pákozdi ütközetben, majd a schwechati és a manswörthi csatában. Visszaemlékezése szerint „[…] 1848. október hó 30-ikán, Manswörth falu rohammal történt megostromlása alatt — utczai harczban — ez a golyó bakaköpenyem legfelsőbb érczgombja oldalába csapott s ez által irányt vesztvén, ahelyett, hogy torkomon és nyakamon keresztül törve, rögtöni halálomat okozta volna, jobbról vállkulcs-csontomat zúzta be. De így is súlyosan megsebesített. A golyót a zászlóalji orvosok — mialatt zászlóaljunk győzelmesen nyomult előre — gyors és sikeres műtéttel még a csatatéren kivették a zúzott csontrészek közül s emlékül kezembe adták.

Gömöry Frigyes felépülését követően a 71. zászlóalj századosaként szolgált egészen a komáromi erőd átadásáig, majd 1849-ben visszatért Kecskemétre és folytatta megkezdett hivatalát. Alig negyed századdal később pedig a forradalom és szabadságharc frontküzdelmeit megjárt, nemzeti és megyei identitásunk szempontjából kiemelten fontos tárgyakat átadta a Kecskeméti Katona József Múzeum számára. Relikviáit 1899-ben adományozta a kecskeméti városi múzeumnak, melyek között megtalálható a 71. zászlóalj zászlószalagjának darabja, Gömöry százados kardbojtja és a nevezetes golyó is.

2020-05-25

Related Objects ...

Honvédtiszti kardbojt
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

Gömöry Frigyes százados kardbojtja Kossuth címerrel. Tört. tárgyak gyűjt. 71.1.1.

Vasgolyó fatokkal
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

A puskagolyó, mely majdnem végzett Gömöry Frigyessel Manswörthnél, és a hozzá készített dísztok. Tört....

Zászlószalag darabja
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

A 71. zászlóalj zászlószalagjának egy darabja, melyet Gömöry Frigyes vágott le. Tört. tárgyak gyűjt. 71.1.6.

Zászlószalag darabja
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

A 71. zászlóalj zászlószalagjának egy darabja, melyet Gömöry Frigyes vágott le. Tört. tárgyak gyűjt. 71.1.6.

Zászlószalag darabja
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

Zászlószalag darabja feltehetően Gömöry Frigyes hagyatékából. Tört. tárgyak gyűjt. 71.1.7.

Nemzetiszínű szalag
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

Nemzetiszín szalag masnival, kokárdaként használták, feltehetően Gömöry Frigyes hagyatékából. Tört tárgyak...