Változó terek / Spaţii fluente

A Duna – egy térmetafóra keletkezése / Dunărea – geneza unei metafore spaţiale (I.)

  A Duna már az ókorban is misztikus folyónak számított. A folyamot annak eredetétől egészen a torkolatáig ábrázoló kora újkori térképek ezt a mítoszt képbe metszették. Ezek a térképek arról mesélnek, hogy a Duna kanyargó útja során nemcsak folyókat, országokat és városokat köt össze egymással, hanem két világot is: a Nyugatot és a Keletet, Európát és Ázsiát. A két világ nemcsak az áruk és eszmék cseréje során, hanem háborús összetűzések formájában is kapcsolatba került egymással.
  Az oszmán-török háborúk idején a Duna véres harcok árán húzott határvonallá vált, melynek mentén égbe nyúló erődítmények sorakoztak. 1699, illetve 1718 óta létezik egy keresztény és egy muszlim Duna, azaz a Habsburgokhoz, valamint az oszmánokhoz kötődő folyó. Ekkor alakult ki egy tartósan fennmaradó politikai és kulturális törésvonal a folyó mentén. Mindezek ellenére nem az volt a meghatározó, hogy a Duna két nagyhatalom határát képezte, hanem az a tény, hogy a folyó mindvégig áteresztő, átjárható választóvonal maradt a különböző területek között.
  Térképészek és várépítő szakemberek tárták fel az újonnan meghódított területeket, majd térképeket és látképeket terveztek. Őket követték a jól felkészült tudósok, akik leírták a Duna menti térség jellemzőit, és műveikkel meghatározó módon járultak hozzá a terület felfedezéséhez.
  A kortársak megállapították, hogy nemcsak a termékeny talaj és a természeti kincsek gazdagsága, hanem a Duna mentén lakó, egymásba szövődő népek sokasága volt az, ami ezeknek a területeknek az áldásos voltához hozzájárult. A 19. század közepén a folyó annak az államnak a kulturális sokszínűségét szimbolizálta, amelynek a térbeli gerincét képezte, azaz a Habsburg-monarchiának. A nagy folyam tehát – máig ható módon – térmetaforává lényegült át.
  Deja în antichitate Dunărea era considerată un fluviu mitic. Prezentând cursul fluviului de la izvoare la vărsare, hărţile epocii moderne timpurii au transpus acest mit în imagine.
  Ele ne înfăţişează un fluviu care în cursul său leagă nu numai alte ape, ţări şi oraşe, ci şi două lumi: Occidentul şi Orientul, Europa şi Asia. Contactele dintre cele două lumi nu au loc numai pe calea schimbului de bunuri şi idei, ci şi prin confruntări militare.
  În cursul războaielor antiotomane Dunărea a devenit o graniţă aprig disputată, înzestrată cu fortăreţe impunătoare. Din 1699/1718 exista o Dunăre „creştină“ şi una „islamică“, un flu-viu al împăratului habsburg şi altul al sultanului osman. Se constituise o linie de ruptură politică şi culturală în durata lungă. Esenţială a fost însă nu atât graniţa fluvială dintre cele două imperii, ci faptul că Dunărea a rămas întotdeauna o linie de demarcaţie permeabilă.
  Cartografi şi arhitecţi militari au explorat noile teritorii cucerite şi au elaborat hărţi şi planuri, fiind urmaţi de erudiţi, care au descris spaţiul dunărean, contribuind prin operele lor la „inventarea“ acestuia.
  Contemporanii au constatat, că binecuvântarea marelui fluviu constă nu numai în câmpiile sale roditoare şi în bogăţia de resurse minerale, ci şi în diversitatea de popoare care trăiesc aici, legate stâns unele de altele. La mijlocul veacului al XIX-lea fluviul a devenit un simbol pentru diversitatea culturală a statului, al cărui schelet spaţial îl constituie – Monarhia Dunăreană. Până în zilele noastre fluviul a rămas o metaforă spaţială.

Danubius, a folyóisten
Zeul fluvial „Danubius“ 
Frederik Ottens, 1741
rézmetszet / gravură în cupru
Dunai Sváb Történelem és Országismeret Intézet, Tübingen 
Institutul pentru Istoria şi Studii Regionale a Şvabilor Dunăreni, Tübingen
A Duna – a forrástól a torkolatig
Dunărea de la izvoare la vărsare 
[Willem Janszoon Blaeu, 1635]
rézmetszet / gravură în cupru
Bánáti Sváb Dokumentációs Központ, Ulm
Centrul de Documentare al Şvabilor Bănăţeni, Ulm
A Duna – Európa folyóinak királynője
Dunărea – principele fuviilor europene
Sigmund von Birken - Jacob von Sandrart, 1683
rézmetszet / gavură în cupru
Badeni Tartományi Könyvtár, Karlsruhe
Biblioteca Landului Baden, Karlsruhe
Magyarország és tartományai
Ungaria şi provinciile sale
Georg Matthäus Vischer - Matthias Greischer, 1682
rézmetszet / gravură în cupru
Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe
Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe
Pozsony várának alaprajza
Plan al cetăţii Pojon (Bratislava) 
Lucas Georg Ssicha, 1683
tollrajz / desen cu peniţa
Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe
Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe
A Duna szigetei: a Szigetköz és a Csallóköz
Marea şi mica insulă în aval de Pojon
De Jamaigne, [um 1670]
tollrajz / desen cu peniţa
Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe
Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe Karlsruhe
Komárom vára
Cetatea Comaromium
 
Johann Georg Fischer, 1682
tollrajz / desen cu peniţa
Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe
Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe 
Buda látképe
Cetatea Buda
Johann Philipp von Hannenstein, 1685
tollrajz / desen cu peniţa
Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe
Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe
A Duna – a forrástól a torkolatig
Dunărea de la izvoare la vărsare 
Guillaume Sanson - Vincenzo Maria Coronelli, [1700 körül] / [ca. 1700]
rézmetszet / gravură în cupru
Dunai Sváb Történelem és Országismeret Intézet, Tübingen
Institutul pentru Istoria şi Geografia Regională a Şvabilor Dunăreni, Tübingen 
Belgrád várának ostroma
Asediul cetăţii Belgrad 
Samson Schmalkalder [?]1688
ceruza és tollrajz / desen cu peniţa şi creionul
Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe
Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe  
A Duna Belgrádtól Vidinig
Dunărea între Belgrad şi Vidin
Giovanni Morando Visconti, [1691]
tollrajz / desen cu peniţa
Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe
Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe 
A Duna menti térség vízrajzi térképe
Hartă hidrografică a bazinului dunărean
Luigi Ferdinando Marsigli - Johann Christian Müller, 1741
rézmetszet / gravură în cupru
Dunai Sváb Történelem és Országismeret Intézet, Tübingen 
Institutul de Istorie şi Studii Regionale a Şvabilor Dunăreni, Tübingen
 
A Duna a Jantrával való összefolyásig
Dunărea de la Viena (Kahlenberg) până la confluenţa cu râul Iantra 
Luigi Ferdinando Marsigli - Johann Christian Müller, 1741
rézmetszet / gravură în cupru
Dunai Sváb Történelem és Országismeret Intézet, Tübingen
Institutul de Istorie şi Studii Regionale a Şvabilor Dunăreni, Tübingen
Duna-térkép navigációs adatokkal
Harta Dunării cu informaţii despre navigaţie
Ismeretlen szerző / Autor necunoscut, 1739
rézmetszet / gravură în cupru
Dr. Ovidiu Şandor magángyűjteménye, Temesvár
colecţia privată dr. Ovidiu Şandor, Timişoara

2019-04-23

Related Objects ...

A Duna – Európa folyóinak királynője / Dunărea – principele fuviilor europene
(Badeni Tartományi Könyvtár, Karlsruhe / Biblioteca Landului Baden, Karlsruhe)

Sigmund von Birken - Jacob von Sandrart, 1683rézmetszet / gavură în cupruBadeni Tartományi Könyvtár, Karlsruhe

Magyarország és tartományai / Ungaria şi provinciile sale
(Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe / Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe)

Georg Matthäus Vischer - Matthias Greischer, 1682 rézmetszet / gravură în cupru Tartományi Központi Levéltár, ...

Komárom vára / Cetatea Comaromium
(Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe / Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe)

Johann Georg Fischer, 1682tollrajz / desen cu peniţaTartományi Központi Levéltár, KarlsruheArhiva de Stat a Landului ...

Buda látképe / Cetatea Buda
(Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe / Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe)

Johann Philipp von Hannenstein, 1685tollrajz / desen cu peniţaTartományi Központi Levéltár, KarlsruheArhiva de Stat a ...

Belgrád várának ostroma / Asediul cetăţii Belgrad
(Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe / Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe)

Samson Schmalkalder [?]1688ceruza és tollrajz / desen cu peniţa şi creionulTartományi Központi Levéltár, Karlsruhe

A Duna Belgrádtól Vidinig / Dunărea între Belgrad şi Vidin
(Tartományi Központi Levéltár, Karlsruhe / Arhiva de Stat a Landului Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe)

Giovanni Morando Visconti, [1691]tollrajz / desen cu peniţaTartományi Központi Levéltár, KarlsruheArhiva de Stat a Landului ...

Duna-térkép navigációs adatokkal / Harta Dunării cu informaţii despre navigaţie
(Dr. Ovidiu Şandor magángyűjteménye, Temesvár / colecţia privată dr. Ovidiu Şandor, Timişoara )

Ismeretlen szerző / Autor necunoscut, 1739rézmetszet / gravură în cupruDr. Ovidiu Şandor magángyűjteménye, Temesvár