A szabadságharcos Kecskemét

A forradalom Kecskeméten

A március 15-i pesti forradalom híre, illetve az eseményeket népszerűsítő nyomtatványok már másnap Kecskemétre jutottak. Ezek között azon lap is mely Pest város közönsége nevében és a márciusi ifjak aláírásával került kinyomtatásra. A város honatyái aznap este tanácskozást tartottak, március 17-én már Nagy Lajos főbíró a tanácsházán megállapította, hogy „a forradalom híre a helybeli lakosság között is hirtelen elterjedvén, köz lelkesedéssel fogadtatott.” A tanácsülés elfogadta a református főiskola diákságának felszólítását és nemzetiszín lobogót tűztek a városháza épületére. Az itt összegyűlt nép előtt Horváth Pál tisztviselő felolvasta a Nemzeti Dalt és a 12 pontot is kifüggesztették, majd a szolgabíró és a főbíró mondott beszédet az összegyűlteknek. Délután fellelkesült ifjak csoportja jelent meg a tanácsteremben és „magukat a belbéke s csend fenntartására a tanácsnak szolgálatára felajánlották" vagyis az ekkor közbátorságnak nevezett közbiztonság fenntartására jelentkeztek. Pár nap alatt 164 fő jelentkezett nemzetőrnek, jórészt köztiszteletben álló vagyonos emberek, ügyvédek, köztisztviselők, köztük Hornyik János jegyző, a város későbbi történetírója is.

2020-05-25

Related Objects ...

Plakát
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

A 12 pont újranyomott változata, melyet az egész országban terjesztettek. Tört. dok. gyűjt. 67.13.1.

Kisnyomtatvány - röplap
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

A kecskeméti városi tanács röplapja, mely az 1848 március 15-i eseményekről tudósít. Tört. dok. gyűjt. 67.11.8.

Kisnyomtatvány - röplap
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

Pest város országszerte kiküldött tudósító röplapja a forradalom hírével, melyet a márciusi ifjak is ellenjegyeztek. ...

Kisnyomtatvány - röplap
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

Pest város országszerte kiküldött tudósító röplapja a forradalom hírével, melyet a márciusi ifjak is ellenjegyeztek. ...