Hont vitéz "fiai"

Gróf Forgách Ágoston egyházi főméltóság

Gróf Forgách Ágoston (1813-1888) Pesten, Pozsonyban, Nagyszombatban és Bécsben tanult, majd 1836-ban pappá szentelték. 1845-től kanonok, majd a pozsonyi káptalan képviselőjeként részt vett az utolsó rendi országgyűlésen (1847-48). 1850-től esztergomi kanonok, majd őrkanonok. 1860-ban sasvári főesperes, majd sebenicói címzetes püspökként 1867-ben Ferenc József királlyá koronázásának egyik közreműködője volt. 1874-től az esztergomi káptalan nagyprépostja, 1871-81 között Esztergom vármegye főispánja volt.

Sírja az esztergomi bazilika altemplomában található.

2020-05-26

Sources and Links ...