Böröcz András: Talált és kitalált tárgyak // András Böröcz:Non-objective Objects

III. terem 5. nézet // 3rd Hall 5th View

 

ABC szökőkút / ABC Fountain, 2015

faragott mahagóni, vécépumpák, horgász-zsinór  / carved mahogany, toilet plungers, fishing line (44×10×10 cm)

 

Beseler, 2015

faragott mahagóni, fotónagyitó, vécépumpák, gemkapcsok / carved mahogany, photo enlarger, toilet plungers, paper clips (70×18×18 cm)

 

Bogáncs / Burr, 2015

faragott mahagóni, ceruzák, vécépumpák / carved mahogany, pencils, toilet plungers (40×13×13 cm)

 

Thor, 2015

faragott mahagóni, vécépumpák, nyelvlenyomó spatulák / carved mahogany, toilet plungers, tongue depressors (48×37×22 cm)

 

Tornádótölcsér / Tornado Funnel, 2015

faragott mahagóni, vécépumpák, bádogtölcsér / carved mahogany, toilet plungers, tin funnel (50×13×13 cm)

 

Bokros / Copse, 2016

faragott mahagóni, vécépumpák, faágak, alumínium lámpaernyő / carved mahogany, toilet plungers, twigs, aluminum lamp shade (45×30×30 cm)

 

A folyás mestere / Fluid Master, 2016     

faragott mahagóni, vécépumpák, laminált ceruzák, vécétartály-alkatrészek, teniszlabda / carved mahogany, toilet plungers, laminated pencils, toilet tank components, tennis ball (75×13×13 cm)

 

Hajóskapitány / Sea Captain, 2016

mahagóni, palack, sótartók, vécépumpák / mahogany, bottle, salt shakers, toilet plungers (63,5×17,8×10,2 cm)

 

Szomjazó madár / Thirsty Bird, 1997

faragott diófa, strucctojás / carved walnut, ostrich egg 


Böröcz munkásságában az akasztófák és a ceruzák mellett a tojások, a hordók, a WC-pumpák és egyéb tárgyak témaköre is folytonosan jelen van. Miközben soha nem feledkezik meg e tárgyak eredetéről, jelentéséről – például, hogy a tojás az élet kezdete, a hordó folyadék tárolására szolgál stb. –, szemfülesen és örömmel látja meg formai rokonságukat. Élvezettel fedezi fel az ironikus-groteszk ábrázolásnak a hasonló motívumok felcserélésében rejlő lehetőségeit: a Teniszező kentaur teniszütője labda helyett tojással játszik.

Böröcznél itt is tapasztaljuk, hogy a tárgyakat nem rendeltetésüknek, a szokásoknak és elvárásoknak megfelelően használja: a tojás felületére – mintha különös hímes tojást készítene – hordókat vagy akasztófákat rajzol. Legtöbb munkájában tyúktojást látunk, a tojások egyszerű szerkezettel körbeforgathatók, így a rájuk rajzolt ábrákat a néző szemmel követheti. A jóval nagyobb strucctojások elsősorban plasztikai elemként hatnak (A királyi pár, Leszögezett). 

Tojások és hordók a performanszokban is szerepelnek: a Moholy-Nagy László Telehor című könyvében megjelent filmforgatókönyvére (Once a chicken always a chicken) komponált előadásnak fontos „résztvevői” a tojások.

A közönséges WC-pumpa nyelét faragással szoborrá, emberi figurává alakítja, keskeny és karcsú alakjainak aránya nagyon hasonló a ceruza-szobrokéhoz, és eszünkbe juttatják az antik görög szobrászat épülettartó kariatida-figuráit. A pumpa szívókorongját olykor tálként vagy szobor-talapzatként, alkalmasint cipőként (a cipő is talapzat!) használja (Fluid Master, Bokros, Thor, Bogáncs).

Böröcz hordói fán nőnek, mint a gyümölcsök, és gyakran úgy viselkednek, mint az emberek. Sajátos alakjuk és mozgásuk elevenedik meg a művész képzeletében és tükörre készült rajzain. Váradi András szövegéhez készült rajzai (Haydan és most) egy archaikus hordó-világ történeteit idézik fel a fantázia és a rajzi ötletek segítségével. 

 

Barrels, toilet pumps and other objects are also frequently present in Böröcz’s oeuvre. While he never forgets about the original function and meaning of these objects – e.g. that the egg signifies the beginning of life, a barrel is used to store liquids, etc. – he points out and playfully presents the affinities of form between them. He has a predilection for playing around with ironic or grotesque depictions achieved by interchanging similar motifs: e.g. in his Centaur Playing Tennis, the tennis ball is replaced with an egg.

Again, we can see how Böröcz uses objects not in their original function, or conventionally, the way one would expect: he draws gallows and barrels on the surfaces of eggs, as if he was making an unusual Easter egg. We can see chicken eggs in some of his works, which can be rotated using a simple device, and so visitors can easily study the drawings on them. When he uses large ostrich eggs, he primarily focuses on their ’sculptural’ quality (The Royal Couple, Nailed Down).

Eggs and barrels appear in many of Böröcz’s performances: eggs are important ’participants’, for example, in his performance composed to László Moholy-Nagy’s film script titled Once a Chicken Always a Chicken in his book Telehor, 1936.

When using ordinary toilet pumps, Böröcz carves their handles into human figures; the proportions of the thin and slender shapes closely resemble those of his pencil-sculptures and also bring to mind the Caryatids, which functioned as architectural support in ancient Greece. Böröcz assigns various functions to the suction cups of toilet pumps using them as bowls, plinths or at times, as shoes (a shoe is also a kind of plinth). (Fluid Master, Copse, Thor, Burr)

Böröcz’s barrels grow on trees like fruit and often behave like people. Their characteristic shape and movement come alive in his compositions scratched into mirrors. His drawings made to András Váradi’s text (Haydan (hey then) and Now) represent stories from an anthropomorphic barrel-world, where he employs creative tools and solutions of fantasy and draughtsmanship.

2019-03-12

Related Objects ...

András Böröcz: ABC Fountain
(Collection of András Böröcz)

This artwork was created in 2015 by András Böröcz in New York. The owner of this artwork: András Böröcz.

András Böröcz: Besler
(Collection of András Böröcz)

This artwork was created in 2015 by András Böröcz in New York. The owner of this artwork: András Böröcz.

András Böröcz: Burr
(Collection of András Böröcz)

This artwork was created in 2015 by András Böröcz in New York. The owner of this artwork: András Böröcz.

András Böröcz: Thor
(Collection of András Böröcz)

This artwork was created in 2015 by András Böröcz in New York. The owner of this artwork: András Böröcz.

András Böröcz: Tornado Funnel
(Collection of András Böröcz)

This artwork was created in 2015 by András Böröcz in New York. The owner of this artwork: András Böröcz.

András Böröcz: Copse
(Collection of András Böröcz)

This artwork was created in 2016 by András Böröcz in New York. The owner of this artwork: András Böröcz.

András Böröcz: Fluid Master
(Collection of András Böröcz)

This artwork war created in 2016 by András Böröcz. The owner of this artwork is András Böröcz. The informations about this object (description, photo) are equal to the datas provided ...

András Böröcz: Sea Captain
(Collection of András Böröcz)

This artwork was created in 2016 by András Böröcz in New York. The owner of this artwork: András Böröcz.