Paprikamalmok Bátyán

A bátyai társadalom

A bátyai társadalom szerkezetét a kertészkedés egyik terméke sem strukturálta annyira, mint a paprika. Kialakult a termelők, a paprika-kikészítők és a kereskedők rétege a parasztság legéletrevalóbb részéből, akik magukat „pógár”-nak nevezték. Hozzájuk kapcsolódtak a malomtulajdonosok, valamint a napszámosok és a molnárok. A községben élő néhány iparos, szatócs és értelmiségi legtöbbje szintén a paprikatermelők csoportjába volt besorolható. A batyus vándorkereskedők a szegényebb gazdák közül kerültek ki, de nincstelen fiatalok is próbálkoztak ezen az úton meggazdagodni. A kereskedelem révén ki lehetett emelkedni a paprikát termesztők közösségéből, mégis szerves alkotóelemei maradtak a bátyai paprikás társadalomnak.

A paprikatermesztésnek és a kereskedelemnek köszönhetően bizonyos családok gyorsan polgárosodni kezdtek. A település utcaképén ma is látszik, hogy hol laktak a paprika-nagykereskedők, akik szintén termeltek paprikát. Általában a termelők parasztházakban éltek, a kereskedők viszont már városias házakat építettek. Tehát a paprikakereskedelem módot adott a gazdagodásra, az életmódváltásra, ami a lakáskultúrában és a viseletben is megnyilvánult.

2020-02-12

Sources and Links ...

Related Objects ...

Riport felvétel
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

Tornácos ház udvara lakókkal, lovakkal, Kalocsa környékén, a lemezen Kőrösi István névvel 1930-as években készült riport felvétel, amely része a Kecskeméti Katona József ...

Riport felvétel
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

Tornácos ház udvara lakókkal, Kalocsa környékén 1930-as években készült riport felvétel, amely része a Kecskeméti Katona József Múzeum üvegnegatív állományának.

Riport felvétel
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

Tornácos ház udvara lakókkal, Kalocsa környékén 1930-as években készült riport felvétel, amely része a Kecskeméti Katona József Múzeum üvegnegatív állományának.