X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Fecsó Szilárd: Sebek / Wounds

2019–2020, installáció, objekt, bronz patina, 3 db, magassága egyenként: 88 cm

„A videóinstalláció három különálló objektből áll, melynek az alapját három szék képezi. Ezekre vannak felinstallálva asszamblázs technikával a különböző tárgyak. Mindegyik objektum tartalmaz egy kisméretű monitort, amelyen videóanimáció látható végtelenített felvételként. Az első monitoron átütött kéz, a másodikon átszúrt test, a harmadikon átütött lábfej részlete látható. Az installáció lényegében a két út (keskeny és széles út), a belső és a külső, a bűn és a megváltás, élet és halál konfliktusára épít. A láthatóhoz ragaszkodó, a mindennapi kísértésekben meggyöngült ember Jézus utáni vágyakozásának metaforikus megfogalmazása. A vendégség többféleképpen értelmezhető – a bennünket vendégül látó irgalmas Isten, és az önmagát másokért feláldozó Krisztust vendégül látó (de erre sokszor képtelen) emberi szív. Ennek metaforikus átfogalmazása a szék, amelyre az ember mindenfélét pakolt egész életében, ezért nem maradt hely Jézus számára. Az Istent vendégül látni, Jézust szívébe beengedni és megváltozni képtelen ember tragédiája, amelyet felold az isteni irgalom és kegyelem – Ő lát vendégül bennünket. Az objekt részét képező tárgyak a mindennapi élet tárgyai, melyekre kettősség jellemző: autókulcs, mobiltelefon, ébresztőóra, rózsafüzér stb. A három szék a Szentháromságra, valamint a Golgotára utal. Az installáció kapcsolódik a kortárs művészettörténethez is – Joseph Beuys »fájdalom székének« (Zsír szék, 1964) átértelmezése, amely szakrális tartalommal egészíti ki az eredeti koncepciót. Tartalmilag a három videó zárja le a kompozíciót – Jézus sebei, kereszthalála képes mindent felülírni és újjászülni. Számomra ez az Úrvacsora.”

2020-04-21