X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Horinka Attila: Emmauszi vacsora / Supper at Emmaus

2020, papír, tus, 60x80 cm

„Képem témája az emmauszi vacsora, a tanítványok ráébredésének egyik pillanata. A kör, mint a végtelenség és örökkévalóság szimbóluma jelenik meg. A koncentrikusság, a víztükörbe cseppenő vízcsepp asszociációjaként is értelmezhető. A körsávok magukban foglalják a Codex Sinaiticus szövegének egy eredeti, görög nyelvű részletét, melyet a British Museum honlapjáról másoltam. Az idézett szakasz Károli fordításában: »És lőn, mikor leült velök, a kenyeret vévén, megáldá, és megszegvén, nékik adá. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt; de ő eltünt előlük. És mondának egymásnak: Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat? És felkelvén azon órában, visszatérének Jeruzsálembe, és egybegyűlve találák a tizenegyet és azokat, a kik velök valának. Kik ezt mondják vala: Feltámadott az Úr bizonynyal, és megjelent Simonnak! És ezek is elbeszélék, mi történt az úton, és miképen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről...« (Lk 24,30–35)”

2020-04-21