X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Olescher Tamás: Hódolat / Veneration

2020, vászon, akril, 100x100 cm

„A kép három eleme – festmény, rajz, szöveg festészet – szándékom szerint nem öncélúan jeleníti meg, dicsőíti azt a harmóniát, a boldog világot, amit Isten szándéka szerint teremtett. Az ember ezt a harmóniát bűneivel elrontotta, de Jézus áldozata bűneinktől megváltott és megnyitotta előttünk az örök üdvösség kapuját. A kép formai megoldása a három alapforma – négyzet, kör, háromszög - a fent leírt teremtettségünk harmonikus együttesét szándékozik bemutatni. A kör alakú festmény egy óriási áldozati ostyát ábrázol, amely Jézus testére, áldozatára utal és minden szentmisében a pap konszekrációja (átváltoztatás) által az élő Jézus lesz jelenvalóvá. Az »ostyán« körbefutó szöveg is Krisztus máig ható győzelmét hirdeti: Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. A színes, virágos képmező világunk organikus mivoltáról tanúskodik, míg a háromszögben látható »rajz« kulcs lelki életünkhöz. A fehér négyzet sarkaiban elhelyezett fragmentumok imára kulcsolt kezeinket szimbolizálják. A festmény szándéka hódolni Jézus Krisztus előtt, értünk hozott áldozatára emlékezni és köszönetünket kifejezni ezért.”

2020-04-22