X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Oberfrank Luca: Corpus Christi / Corpus Christi

2020, tükör, installáció, 21x15x5 cm

„Munkám egy kör alakú tükörkarcból álló installáció, amely hátulról, surlófényben megvilágítva érvényesül a legjobban. A kör forma utal a folyamatosságra, egy ciklikusan ismétlődő szakrális cselekedet mögött rejlő misztériumra. Az üveglap foncsorozásába karcolt szöveg a személyes kéznyomom által jelenik meg. A római katolikus liturgia szentmiseáldozathoz kapcsolódó részeit tartalmazza latin nyelven, ilyen módon magát az Eucharisztiát jeleníti meg.

Külön jelentést hordoz magában a tükör színoldala. A tükörfordítottan megjelenő írás egy számunkra láthatatlan másik oldalnak, a valóság visszájának létét tételezi fel. Maga a tükröződés pedig önreflexióra hív: a saját tükörképünket nézve úgy érezhetjük, hogy a szentmise áldozata bennünk, velünk együtt válik teljessé. Ilyen módon az egyházat mint egyénekből álló közösséget tapasztalhatjuk meg.

Az alkotás létrejöttéhez inspirációként szolgáltak a népi vallásossághoz kapcsolódó emléktárgyak, a festett tükrök. Az installáció maga technikailag megidézi a mélynyomású sokszorosító grafikai eljárásokat is. Az üveg foncsorozott oldala egy nyomódúcként is értelmezhető.”

2020-04-24