X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Pokorny Attila: Corpus / Corpus

2016, inox rostaszövet, 173x160 cm

„Itt testnek nyoma sincs, inkább a test hiánya az, ami elsőre szembeötlő. Marad a kereszt formájú póz, mintha csak a feltámadás nyomán visszamaradt lepel, a feltámadásba vetett hit tanúsága lenne. De miből gondoljuk, hogy a kereszt formájú korpusz Jézus keresztre feszítését formáló feszület, mikor a latinkereszt felső szára csupán képzeletünk rutinos projekciója? A széttárt karú térplasztika formailag ui. egy felső szár nélküli, T alakú, ún. Antal-kereszt, melyen a keresztény ikonográfiában többnyire a felfeszített latrokat ábrázolták, ezzel is megkülönböztetve őket Krisztustól. Egyáltalán miért gondolnánk, hogy a keresztény ikonográfia releváns vonatkoztatási rendszer, hiszen a forma – túlmutatva a keresztény hagyományokon – az emberi üdvösséget jelképező szimbólum, ráadásul a modern kori ruházat mintázata is egyértelműsíti, hogy ez esetben egy többértelmű kortárs vizualizációjával találkozunk. Így a tömegvonzás univerzális törvényének alárendelten függő, összeaszott gazdátlan ruhák, valamikori viselőik kifejezetten intim attribútumaival kiegészülve, majdhogynem a 20. századi kitelepítések, haláltáborok, népirtások mementóiként is működnek.”

2020-04-22